Mențiuni legale

În conformitate cu dispozițiile Legii spaniole privind protecția datelor personale nr. 15/1999 („LPDP”) și normele sale de aplicare, noi, în calitate de parte responsabilă pentru această pagină web, în conformitate cu dispozițiile articolelor 5 și 6 din LPDP, informăm prin prezenta toți utilizatorii paginii web care furnizează sau care vor furniza datele lor personale că respectivele date cu caracter personal vor fi incluse într-un fișier electronic înregistrat corespunzător la Agenția spaniolă pentru Protecția Datelor.

Proprietarul datelor respective poate revoca autorizația acordată, atât pentru prelucrarea datelor sale, cât și pentru primirea de comunicări comerciale și își poate exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere și opoziție, printr-o comunicare fiabilă trimisă părții responsabile pentru fișier, la următoarea adresă de e-mail: lopd@grupoacmarca.com.

Dorim să vă informăm clar pe dumneavoastră, în calitate de utilizator al acestui serviciu, despre modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale și modul în care vă puteți proteja intimitatea.

Această politică privind protecția vieții private descrie:

 1. Ce date colectăm și scopurile pentru care o facem
 2. Cum folosim aceste date
 3. Opțiunile pe care le oferim, inclusiv modul de a vă accesa și actualiza datele.

Datele strânse de GRUPUL AC MARCA

Datele sunt strânse în vederea îmbunătățirii serviciului oferit tuturor utilizatorilor noștri.

Datele sunt strânse în două feluri:

1. Informațiile furnizate direct de către utilizator, de exemplu date de contact (nume, adresă de e-mail, etc.) furnizate la solicitarea de informații.

2. Datele obținute prin utilizarea serviciilor noastre. Putem aduna date privind serviciile pe care le folosiți și cum le folosiți: de exemplu, atunci când vizitați pagina pentru unul dintre produsele noastre sau modul în care interacționați cu tot conținutul nostru. Aceste date includ:

2.1. Date generale: De fiecare dată când vizitați pagina noastră web, putem obține și stoca anumite informații în mod automat în jurnalele noastre de server. Toate aceste informații sunt înregistrate într-un fișier înregistrat în mod corespunzător pe server, ceea ce permite prelucrarea ulterioară a datelor pentru a obține măsurători în scopuri pur statistice pentru a furniza informații cu privire la numărul de afișări de pagină (vizualizări), numărul de vizite ale serviciilor web, ordinea vizitelor, punctul de acces, etc. Aceste date pot include:

 • Informații detaliate privind modul în care utilizați serviciul nostru (de exemplu, solicitările dumneavoastră de căutare),
 • Adresa IP (o adresă IP este un număr atribuit automat unui computer atunci când acesta este conectat la Internet),
 • Informații privind dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi defecțiunile, activitatea sistemului, setările de hardware, tipul de browser, limba acestuia, data și ora solicitării și URL-ul de trimitere.

2.2. Modulele cookie și fișierul de activitate: pentru a furniza serviciile sale de analiză, GRUPUL AC MARCA poate utiliza cookie atunci când utilizatorii navighează pe pagina sa web. Modulele cookie sunt fișiere trimise către browser de un server web pentru a înregistra activitatea utilizatorului în timpul navigării. Acestea au următoarele caracteristici:

 • Modulele cookie utilizate de pagina web sunt asociate exclusiv unui utilizator anonim și calculatorului acestuia și, singure, nu furnizează date cu caracter personal privind utilizatorii.
 • Prin utilizarea de module cookie, este posibil ca serverul care găzduiește pagina web să recunoască browser-ul folosit de către utilizator pentru a face experiența acestuia de navigare mai ușoară, de exemplu, permițând accesul utilizatorilor înregistrați anterior, accesul la zonele, serviciile, promoțiile sau concursurile rezervate exclusiv lor, fără a fi nevoie să se înregistreze la fiecare vizită. Sunt, de asemenea, utilizate pentru a măsura parametrii de audiență și de trafic, precum și pentru a monitoriza progresul și numărul vizualizărilor.
 • Dumneavoastră, în calitate de utilizator, vă puteți configura browser-ul să vă avertizeze cu privire la primirea de cookie și să prevină instalarea acestora pe dispozitivul dumneavoastră. Vă rugăm să verificați instrucțiunile și manualele browser-ului dumneavoastră pentru mai multe informații.
 • Pentru a utiliza această pagină web, dumneavoastră, în calitate de utilizator, nu trebuie să permiteți instalarea modulelor cookie trimise de această pagină web sau de către orice terță parte care acționează în numele său cu toate că va trebui să vă conectați ca utilizator pentru fiecare serviciu a cărui furnizare necesită înregistrarea sau conectarea prealabilă.
 • În orice caz, modulele cookie folosite de această pagină web sunt temporare și au unicul scop de a face mai eficientă transmiterea mai departe a informațiilor. În niciun caz, modulele cookie nu sunt folosite pentru a strânge informații cu caracter personal.

Cum folosește GRUPUL AC MARCA datele strânse

Datele pe care le strângem prin intermediul serviciilor noastre sunt folosite pentru a furniza, menține, proteja și îmbunătăți serviciile sus-menționate, pentru a dezvolta altele noi și pentru a asigura protecția utilizatorilor noștri și a GRUPULUI AC MARCA.

Bifând caseta „Sunt de acord cu aceste clauze și condiții” [oricare ar fi numele care apare pe formularul web], dumneavoastră, în calitate de utilizator, acceptați în mod expres, liber și fără echivoc că datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de către GRUPUL AC MARCA în următoarele scopuri:

 1. Securitate și controlul accesului: pagina noastră web folosește tehnici de securitate general acceptate în industrie, cum ar fi firewall-uri, proceduri de control al accesului și mecanisme criptografice, toate pentru a preveni accesul neautorizat la date. Pentru a realiza acest lucru, dumneavoastră, în calitate de utilizator/client, acceptați că GRUPUL AC MARCA obține date în scopul autentificării relevante a controlului accesului.
 2. Vă rugăm să nu includeți date extrem de personale în CV-ul dumneavoastră (sănătate, ideologie, etc.). Orice CV-uri care conțin acest tip de informații nu vor fi prelucrate, ci distruse.
 3. Trimiterea de comunicări de vânzări și de marketing prin e-mail, fax, SMS, MMS, rețele sociale sau orice alte mijloace electronice sau fizice, prezente sau viitoare, care fac posibilă efectuarea de astfel de comunicări. Respectivele comunicări de vânzări și de marketing vor avea legătură cu produsele și/sau serviciile oferite de GRUPUL AC MARCA și de către oricare asociați sau parteneri cu care acesta a încheiat acorduri de promovare a vânzărilor între clienți. În astfel de cazuri, părțile terțe nu vor avea niciodată acces la datele cu caracter personal. Comunicările de vânzări și de marketing vor fi efectuate în toate cazurile de GRUPUL AC MARCA și vor fi făcute pentru produsele și serviciile conexe.
 4. Efectuarea de studii statistice.
 5. Prelucrarea misiunilor, aplicațiilor sau oricăror solicitări făcute de către utilizatori prin intermediul oricăruia dintre formularele de contact puse la dispoziția lor pe pagina noastră web.
 6. Trimiterea newsletter-ului paginii web.

Angajamentul asumat de GRUPO AC MARCA

Prin prezentul GRUPO AC MARCA își informează utilizatorii și le garantează în mod expres că datele lor cu caracter personal nu vor fi în niciun caz cedate terțelor societăți și că, în eventualitatea în care se va planifica orice transfer de date cu caracter personal, va fi solicitat întotdeauna consimțământul expres, în cunoștință de cauză și neechivoc al proprietarilor datelor respective.

Toate datele solicitate prin intermediul acestei pagini web sunt obligatorii, fiind necesare pentru asigurarea unui serviciu optim pentru utilizatori. În cazul în care nu sunt furnizate toate datele, GRUPO AC MARCA nu poate garanta că informațiile și serviciile furnizate vor răspunde complet nevoilor dumneavoastră.

GRUPO AC MARCA garantează faptul că utilizatorii pot, în orice caz, să-și exercite drepturile de acces, rectificare, ștergere, informare și opoziție, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. În consecință, în conformitate cu prevederile Legii spaniole privind protecția datelor cu caracter personal nr. 15/1999 („LPDP”) dumneavoastră vă puteți exercita drepturile prin trimiterea unei cereri exprese, împreună cu o copie a cărții dumneavoastră de identitate/pașaportului dumneavoastră, în următoarele moduri:

 • Prin e-mail, la: lopd@grupoacmarca.com;
 • Prin poștă, la: B-dul Carrilet nr. 293-299, 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spania.

În mod similar, utilizatorii se pot dezabona de la oricare dintre serviciile tip abonament oferite, făcând clic pe secțiunea „dezabonare” din oricare dintre e-mail-urile trimise de GRUPO AC MARCA.

În plus, GRUPO AC MARCA a adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și pentru a preveni pierderea, modificarea și/sau accesarea acestora de către terțe părți neautorizate.

 

Modificările

Politica noastră de confidențialitate poate suferi modificări în orice moment. Nu vom limita drepturile care le revin utilizatorilor în conformitate cu această Politică de confidențialitate fără consimțământul expres al acestora. Vom publica toate modificările aduse acestei Politici de confidențialitate pe această pagină și, în cazul în care acestea sunt semnificative, vom comunica, de asemenea, acest fapt într-un mod mai evident (cum ar fi trimițându-vă o înștiințare prin e-mail în cazul în care modificarea afectează anumite servicii). Vom păstra, de asemenea, versiunile anterioare ale acestei Politici de confidențialitate, astfel încât dumneavoastră să le puteți consulta.