Aviz legal

AVIZ LEGAL

Identificarea Titularului paginii Web

Titularul acestei pagini Web este GRUPO AC MARCA, S.L., cu N.I.F. B-61.711.503 și cu sediul în Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Spania, care este societatea-mamă a Grupului de societăți AC Marca.

Proprietate intelectuală și industrială

AC Marca dispune de toate drepturile asupra designului, logourilor, mărcilor și tuturor celorlalte semne distinctive care apar în pagina Web. Aceste drepturi sunt protejate de legislația în vigoare referitoare la proprietatea intelectuală și industrială.

Legăturile către site-uri web ale unor terți

Pagina web a AC Marca poate conține legături către pagini web ale unor terți. AC Marca nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținuturile acestor pagini și, prin urmare, utilizatorul este complet responsabil de orice risc generat de folosirea acestora. De asemenea, AC Marca declină orice responsabilitate cu privire la legalitatea site-urilor web ale terților de unde se poate accesa această pagină Web.

Responsabilitate pentru conținuturi

În calitate de titular al acestei pagini Web, AC Marca își rezervă dreptul de a realiza modificări ale acesteia, fără nicio avertizare, cu scopul de a actualiza conținutul său, adăugând, modificând, rectificând sau eliminând informațiile publicate sau designul său. AC Marca nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea pe care terțele persoane o pot da informațiilor publicate în această pagină Web, nici pentru daunele sau prejudiciile suferite de orice utilizator relative la informațiile din această pagină Web.

Reproducerea de conținuturi

Se interzice reproducerea totală sau parțială a conținuturilor acestei pagini Web.

Legislație aplicabilă

Legislația aplicabilă în caz de litigiu sau conflict de interpretare a condițiilor stipulate conform acestui aviz legal, precum și de orice problemă privitoare la serviciile acestui site, va fi legislația română.