Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

În cadrul AC Marca dorim să fim alături de oameni în viața lor de zi cu zi, anticipând și răspunzând necesităților acestora, în scopul de a le îmbunătăți calitatea vieții prin intermediul produselor şi serviciilor noastre. Prin Politica noastră de confidențialitate ne angajăm să protejăm datele personale ale utilizatorilor noștri. De asemenea, lucrăm pentru a introduce evoluții în cadrul controalelor noastre, oferind utilizatorilor noștri o protecție mai mare asupra datelor lor personale. În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor din Uniunea Europeană (denumit în continuare „GDPR”), dorim să vă informăm despre politica noastră de confidențialitate. În Barcelona (Spania), 25 mai 2018. Grupul AC Marca, S.L.
Cuprins

1. Entitate Răspunzătoare

Datele cu caracter personal vor fi controlate de GRUPO AC MARCA, S.L., cu numărul de identificare fiscală B- 61.711.503 și birourile de la Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Spania, compania mamă a AC Marca Business Group. 

AC Marca se înțelege ca ambele GRUPO AC MARCA, S.L. și orice altă companie controlată direct sau indirect de aceasta din urmă.

Prin urmare, această politică de confidențialitate se aplică datelor personale colectate de companiile AC Marca cu privire la produsele și serviciile lor.

2. Destinatari

AC Marca partajează datele cu caracter personal în interior și cu terțe părți care necesită în mod necesar accesul la astfel de date, de exemplu furnizori externi de servicii angajați în mod specific sau pentru a se conforma obligațiilor legale.

3. Date Personale colectate de AC Marca

Colectarea datelor personale se efectuează pentru furnizarea serviciilor pe care le oferim tuturor utilizatorilor noștri.

Datele personale ale utilizatorilor noștri sunt colectate prin două proceduri de obținere a datelor:

  1. Informaţiile furnizate direct de către utilizator prin intermediul formularelor: de exemplu, ID de contact (prenume, nume de familie, adresă de e-mail etc.).
  2. Date colectate prin intermediul utilizării serviciilor AC Marca: datele pot fi colectate în legătură cu tipul serviciilor specifice utilizate şi modul de utilizare.

4. Obiectivul Prelucrării Datelor

Datele personale colectate prin intermediul serviciilor noastre sunt prelucrate pentru a oferi, întreține, proteja și îmbunătăți aceste servicii, pentru a dezvolta noi servicii şi a garanta protecția utilizatorilor noștri, precum şi a societăților AC Marca. 

În conformitate cu prevederile GDPR, atunci când solicită completarea unui formular prin care sunt colectate datele cu caracter personal, utilizatorul va fi informat cu privire la destinatarul informațiilor, scopul pentru care datele sunt prelucrate și dreptul utilizatorului de a-și exercita drepturile individuale. Datele personale colectate vor fi prelucrate numai în scopul indicat de AC Marca Companies și în orice moment cu acordul liber și deplin al utilizatorului.

5. Stocarea Datelor Personale

Datele personale vor fi stocate pe o durată care nu va putea fi mai mare decât cea necesară pentru scopurile care au stat la baza culegerii sau prelucrării acestora, cu respectarea în orice moment a principiului limitării păstrării acestora sau până ce utilizatorul va solicita eliminarea acestora, şi întotdeauna pe durata necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

6. Bază Legală

Baza legală pentru prelucrarea datelor personale este consimţământul explicit dat de către utilizator Societăților AC Marca în scopurile legitime indicate în fiecare caz.

7. Măsuri de Securitate şi Controale de Acces

AC Marca a adoptat toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a garanta securitatea şi integritatea prelucrării datelor personale, precum și pentru a evita pierderea, deteriorarea şi/sau accesarea de către terți neautorizați. 

Paginile web ale AC Marca utilizează tehnici acceptate cu privire la securitatea informaţiilor, cum ar fi firewalls, proceduri de control de acces şi mecanisme criptografice, toate acestea în scopul de a evita accesarea neautorizată a datelor.

În scopul atingerii acestor obiective, utilizatorul acceptă ca AC Marca să colecteze datele pentru autentificarea controalelor de acces.

8. Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii au dreptul de a fi informați de către AC Marca cu privire la prelucrarea datelor lor personale. 

Totodată, utilizatorii au dreptul de acces la datele lor personale, precum și de a rectifica datele lor personale incorecte sau de a solicita eliminarea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care s-a efectuat inițial colectarea sau prelucrarea acestora.

În anumite circumstanțe, utilizatorul poate solicita limitarea datelor sale personale, în acest caz vor fi păstrate numai pentru exercitarea sau susținerea reclamațiilor legale, precum și a dreptului de a se opune prelucrării datelor sale. În aceste cazuri, AC Marca va înceta să prelucreze datele, cu excepția motivelor legitime pentru exercitarea sau susținerea reclamațiilor legale.

Totodată, utilizatorii își pot exercita dreptul la portabilitatea datelor, precum și de a-și retrage consimţământul în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimţământul dat înaintea retragerii acestuia.

Utilizatorul poate exercita drepturile individuale mai sus menționate prin trimiterea unui e-mail la dpo@acmarca.com, facilitând următoarele informaţii împreună cu această solicitare: prenume şi nume de familie, adresă de e-mail şi calea utilizată pentru furnizarea datelor personale.

9. Minori

AC Marca nu colectează date personale ale minorilor fără consimţământul persoanei care exercită responsabilitatea părintească asupra minorului. 

În acele cazuri în care minorii și-au prezentat datele personale prin intermediul acestei pagini web, AC Marca nu își asumă responsabilitatea, deoarece toate formularele sunt adresate exclusiv persoanelor adulte.

10. Angajamentul AC Marca

Toate datele solicitate prin intermediul paginilor web ale AC Marca sunt obligatorii, deoarece sunt necesare pentru furnizarea unui serviciu optim utilizatorului. În cazul nefacilitării acestor date, AC Marca nu garantează că informaţiile şi serviciile furnizate se ajustează în totalitate necesităților utilizatorului. 

AC Marca nu va limita drepturile care corespund utilizatorilor în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate fără acordul lor explicit.